Auto krediti – sve što treba da znate

Autor
Objavljeno
Ažurirano
Auto krediti - kupovina automobila na kredit

Auto kredit je jednostavan naziv za kredit za kupovinu automobila. Banka pozajmljuje tražiocu novac kako bi se izvršila kupovina automobila. Zauzvrat, dužnik se obavezuje da vrati pun iznos pozajmljenih sredstava, kao i naknadu u vidu kamate, obično u mesečnim ratama dok se ne kredit ne isplati u potpunosti.

Auto krediti - Kupovina automobila na kredit

Auto kredit je najčešći izvor finansiranja u Srbiji za kupovinu novog automobila, ali i polovnog.

Da li postoji obezbeđenje na auto kredit?

Auto krediti se odobravaju sa nekom formom obezbeđenja naplate sredstava od dužnika. Forma obezbeđenja auto kredita će zavisiti od iznosa kredita. Neke od uobičajenih formi obezbeđenja auto kredita su:

 • Administrativna zabrana (ukoliko niste klijent banke)
 • Menica klijenta
 • Zaloga na vozilo i kasko osiguranje vinkulirano u korist banke

U najgorem slučaju, ukoliko niste u mogućnosti da otplatite auto kredit, banka vam oduzima automobil i pronalazi kupca kako bi otplatila sredstva.

Koji je rok otplate kredita za automobile?

Rokovi otplate auto kredita su obično određeni na duži period – do 84 meseca.

Da li se krediti za automobile odobravaju bez žiranta ili učešća?

Većina banaka koja nudi kredite za kupovinu automobila ne zahteva uključenje žiranata.

Auto krediti bez učešća se uglavnom odobravaju za dinarske auto kredite i to do određenog iznosa.

Učešće za auto kredit indeksiran u evrima se gotovo uvek zahteva, a iznosi minimum 30% od visine profakture.

Iznos novca koji se dobija?

Isplata novcanog kredita

Iznos sredstava koji možete dobiti putem kredita za kupovinu automobila će zavisiti od toga da li automobil kupujete od fizičkog ili pravnog lica.

 • Auto kredit za kupovinu automobila od fizičkih lica: veći iznos (do 35.000€)
 • Auto kredit za kupovinu automobila od pravnih lica: manji iznos (do 15.000€)

Beskamatni auto krediti

Beskamatni auto krediti u suštini ne postoje, jer banke zarađuju naplaćivanjem kamata. Ali je moguće dobiti „beskamatni auto kredit” do određene sume novca.

Obično se radi o ciframa ispod 4.000 evra, sa kraćim rokom otplate. U tom slučaju vi ne plaćate kamatu već samo mesečno otplaćujete iznos kredita.

Ali ko plaća kamatu?

Kod beskamatnih auto krediti, iznos kamate zapravo plaća autoplac na kojem kupujete automobil. Što znači da vi nećete platiti kamatu kao kod redovnog kredita, ali će period otplate biti kraći, dok će mesečna rata biti veća.

Autoplac ima interes da plati kamatu banci, jer time brže prodaje automobil i samim tim brže dobija novac. Zato je čest slučaj da prodavci nude različite cene automobila za plaćanje gotovinom ili preko kredita. Što je kraće vremena potrebno prodavcu da naplati proizvod, to je njegov gotovinski tok povoljniji.

Da li je beskamatni auto kredit bolji od regularnog?

To što se ne plaća kamata ne znači da je ova opcija kredita automatski bolja. Izbor će zavisiti od više faktora, da li vam više odgovara duži ili kraći period otplate, kakvi su uslovi kod različitih banaka i koliko učešće možete da pružite.

Vrste kredita za automobile

Auto krediti za nova vozila

Kupovina novog vozila se uglavnom obavlja preko kredita u čitavom svetu. Krediti za nova vozila se odobravaju na veće iznose, a odlikuju se manjom kamatnom stopom.

Auto krediti za polovna vozila

Kod auto kredita za polovna vozila, odobrene sume kredita su manje, ali je kamatna stopa veća.

Takođe, auto krediti za polovna vozila se odobravaju u zavisnosti od starosti vozila. Na primer, banka vam neće odobriti kredit za vozila starija od 60 meseci, niti u slučaju da je u trenutku otplate poslednje rate vozilo staro 84 meseci.

Pa ako biste želeli da kupite vozilo starije od 70 meseci, period otplate ne bi mogao da bude duži od 14 meseci.

*maksimalna starost vozila je različita u zavisnosti od izbora banke

Ko može da uzme kredit za auto?

Potpisivanje ugovora za auto kredit

Najveće mogućnosti za dobijanje auto kredita imaju lica sa stalnim izvorom prihoda.

Najčešća dokumentacija koja je potrebna za dobijanje auto kredita:

 • Rešenje o administrativnoj zabrani
 • Potvrda o visini primanja overena od strane poslodavca
 • Tromesečni izvod/promet sa računa dužnika iz druge banke
 • Izvod banke za prethodnih 6 meseci o prometu zarada / penzija po tekućem računu overen od strane poslovne banke
 • PPDG-2R obrazac ili Rešenje o utvrđivanju poreza na dohodak građana (neophodan dokument za sve klijente koji su poreski obveznici u smislu zakona kojim je uređen porez na dohoda građana)
 • Profaktura / faktura / kupoprodajni ugovor
 • Izveštaj kreditnog biroa

Auto kredit za penzionere

Banke uglavnom nemaju posebnu ponudu auto kredita za penzionere, već se jedino menja dokumentacija potrebna za podnošenje zahteva.

Određene banke imaju posebne ponude za svoje klijente penzionere, u okviru kojih nude i posebne uslove auto kredita za penzionere.

Auto krediti bez kreditne sposobnosti (Auto kredit za nezaposlene)

Za podnosioce zahteva koji ne ispunjavaju kreditne uslove, pojedine banke nude mogućnost uključivanja žiranta i odobravanje auto kredita za podnosioce bez kreditne sposobnosti.

Auto krediti za preduzetnike

U ovom trenutku ne postoji banka koja nudi auto kredit za preduzetnike, ali postoje banke koje nude pakete prilagođene preduzetnicima, malim i srednjim preduzećima, uokviru kojih je moguće obnoviti vozni park.

Koji je najpovoljniji auto kredit?

Kada krenete da tražite najpovoljniji auto kredit postoji nekoliko stvari na koje treba da obratite pažnju. Zapamtite da su kamate na dinarske auto kredite veće nego na kredite u evrima, ali kod kredita u evrima je važno da li postoji valutna klauzula ili ne.

Obratite pažnju na period otplate, jer iako će mesečna rata biti niža što je duži period otplate, ukupna suma koju ćete platiti će na kraju biti veća nego da ste imali kraći rok otplate.

Banke uglavnom nude bolje uslove kada ste njihov klijent, pa razmislite o prelasku u određenu banku i informišite se da li banka nudi posebne uslove, kao što je pauziranje rate, grejs period i slično.

Nemojte da žurite i pažljivo analizirajte sve ponude pre nego što donesete odluku, ovo nije kupovina koju obavljate često i zato joj se posvetite ozbiljno.