Keš krediti – sve što treba da znate

Autor
Objavljeno
Ažurirano
kes-novcani-kredit

Keš ili gotovinski krediti predstavljaju jedan od izvora finansiranja. Pogledajte šta je keš kredit, koji iznos novca možete da dobijete, koliki je rok otplate, ko može da iskoristi gotovinski kredit i pod kojim uslovima, kao i na šta treba da obratite pažnju ako tražite najpovoljniji keš kredit.

kes-novcani-kredit

Šta je keš kredit?

Keš kredit je kratkoročni izvor finansiranja, koji obično ima rok otplate od par meseci do 36 meseci. Banka pozajmljuje novčana sredstva tražiocu kredita, pod određenim uslovima i sa obavezom plaćanja naknade u vidu kamate.

Kredit se dobija nakon provere da li kandidat ispunjava neophodne uslove za odobrenje kredita. Keš kredit je „nenamenski kredit”, što znači da klijent banke ne mora da obrazložuje razlog podizanja kredita i slobodan je da potroši dobijena sredstva bez ikakvog ograničenja.  

Koji je rok otplate keš kredita?

Iako se keš kredit smatra kratkoročnim sredstvom finansiranja, rok otplate u nekim bankama može iznositi čak 10 godina. Rok otplate će zavisiti i od toga da li ste klijent banke ili ne. Mnoge banke svojim klijentima dozvoljavaju duži period otplate gotovinskih kredita.

Da li su potrebni žiranti ili učešće za keš kredit?

Keš krediti se gotovo uvek odobravaju bez učešća i bez žiranata.

Iznos novca koji se dobija?

iznos-novca-za-kes-kredit

Iznos novca koji možete da podignete ima prilično veliki raspon – od 20.000 do 5.000.000.

Sredstva koja mogu da se dobiju na osnovu keš kredita banke ograničavaju različito u zavisnosti od vrste keš kredita. Za dobijanje maksimalnog iznosa kredita određene banke uglavnom morate da postanete njihov klijent.   

Vrste keš kredita – rokovi otplate

U zavisnosti od dužine roka otplate razlikuju se različite vrste keš kredita. Banke obično zaračunavaju varijabilnu kamatnu stopu za kredite sa rokom otplate dužim od 60 meseci.

Dinarski keš kredit sa fiksnom kamatom

Krediti koji se odobravaju sa fiksnom kamatnom stopom podrazumevaju jednak iznos mesečnih rata za sve vreme otplate kredita.

Dinarski keš kredit sa varijabilnom kamatom

Keš krediti koji se odobravaju sa varijabilnom kamatnom stopom podrazumevaju promenljiv iznos mesečnih rata u periodu otplate. Mesečna rata može rasti ili opadati, u zavisnosti od aktuelnog stanja na tržištu kapitala.

Dinarski keš kredit sa kombinovanom kamatom

Keš krediti sa kombinovanom kamatnom stopom podrazumevaju jedan period otplate sa fiksnom kamatnom stopom, dok je u drugom periodu otplate kamata varijabilna.

Ko može da uzme keš kredit?

ko-moze-da-uzme-kes-kredit

Keš krediti za zaposlene

Kada su u pitanju krediti za fizička lica, zaposlena lica imaju najviše opcija kod podizanja gotovinskih kredita. Osim lica koja su zaposlena za stalno, keš kredit mogu podići i zaposleni na određeno vreme. Lica sa honorarnim zaposlenjem ili na neodređeno takođe imaju pravo na gotovinske kredite u nekim bankama.

Najčešća dokumentacija potrebna za podnošenje zahteva za keš kredit za zaposlene:

 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja
 • Rešenje o administrativnoj zabrani
 • Overena izjava o prenosu plate (ukoliko se plata prenosi)
 • Potvrda o poreskoj prijavi
 • Tromesečni izvod/promet sa računa dužnika iz druge banke

Keš krediti za nezaposlene

Zbog teške ekonomske situacija keš krediti za nezaposlene su veoma traženi. Međutim, uslovi za dobijanje ovakvog kredita teško može da ispuni neko ko nema stalan izvor prihoda.

Nezaposlena lica mogu da dobiju keš kredit samo ukoliko imaju oročena sredstva u toj banci, a visina kredita je 100% iznos depozita.   

Keš krediti za penzionere

Kao jedna od lica sa stalnim izvorima prihoda, banke su skorijih godina prepoznale potencijal penzionera i usmerile svoju ponudu na ovu grupu stanovništva. Uslovi koje banke postavljaju penzionerima su određena minimalna visina penzije, kao i starost podnosioca zahteva.

Banke obično zahtevaju da se poslednja rata kredita isplati do navršenih 70 godina, mada u nekim slučajevima se taj rok može produžiti i do 75 godina starosti.

Najčešća dokumentacija potrebna za podnošenje zahteva za keš kredit za penzionere:

 • Penzioni čekovi za poslednja tri meseca ili uverenje o visini penzije izdato od strane PIO fonda RS u slučaju da klijent ne raspolaže čekovima;
 • Kopija rešenja nadležnog fonda – Potrebno za primaoce strane penzije i banke mogu zahtevati prevod overen od strane sudskog tumača u zavisnosti od zemlje porekla
 • Izvod/promet sa računu druge banke za poslednja tri meseca

Keš kredit za preduzetnike

Mnoge banke imaju prilagođene pakete za preduzetnike i male biznise, a ponuda keš kredita za preduzetnike je obično standardna.

Najčešća dokumentacija potrebna za podnošenje zahteva za keš kredit za preduzetnike:

 • Akontaciono rešenje (za prethodnu poslovnu godinu)
 • Konačno poresko rešenje
 • Poresku prijavu za akontaciono konačno utvrđivanje poreza – obrazac PPDG – 1S
 • Izvod iz pojedinančne poreske prijave PPP PD 1 (šestomesečni pregled)
 • Šestomesečni izvod sa računa klijenta iz banke gde prima zaradu
 • Uverenje o plaćenom porezu ne starije od 30 dana ukoliko Poreska uprava na istoj naznači iznos prijavljenog ličnog dohotka (zarade) za preduzetnika
 • Finansijski izveštaji za poslednje dve godine + bruto bilansi za tekuću godinu
 • OP obrazac

Koji je najpovoljniji keš kredit?

Budući da su keš krediti veoma traženi bankarski proizvod na našem tržištu, konkurencija banaka na ovom polju je ogromna. Da biste dobili najpovoljniji keš kredit i najbolje moguće uslove obično ćete morati da postanete klijent banke, tj. da prenesete zaradu kod njih i otvorite tekući račun.

Kada budete upoređivali različite ponude banaka za keš kredite obratite pažnju na sitna slova, nemojte samo da posmatrate iznos mesečne rate već izračunajte efektivnu kamatnu stopu, tj. kamatnu stopu sa svim uračunatim troškovima.

Izbegavajte periode otplate duže od 5 godina, tj. kredite sa varijabilnom stopom jer je gotovo izvesno da će kamatna stopa rasti u budućnosti.

Prednosti i nedostaci Keš kredita

Prednost keš kredita je što je u mnogim bankama procedura dobijanja kredita veoma olakšana, pa tako u nekim bankama možete dobiti kredit u roku od jednog dana. Dokumentacija za stanovništvo nije preobimna, a čitav postupak ne zahteva previše vremena i truda.

Keš krediti se odobravaju u dva velika talasa godišnje, pred godišnje odmore leti i praznike zimi. To najviše govori o prirodi ovih kredita.

Nedostatak keš kredita je što je ovo skup izvor finansiranja i nije preporučljivo uzimati velike iznose sa dužim rokom otplate.  

Budite veoma obazrivi kada upoređujete ponude banaka i nemojte da žurite sa traženjem najboljeg izvora za keš kredit.