Potrošački kredit

Autor
Objavljeno
Ažurirano

Potrošački kredit je vrsta kredita koja se odobrava sa specifičnom namenom, tj za kupovinu potrošačkih dobara ili plaćanje određene usluge.

potrošački-kredit-otplata-kamata

Za koje kupovine se mogu koristiti potrošački krediti?

Banke odobravaju potrošačke kredite za namenske kupovine, a uglavnom je reč o plaćanju za kupovinu:

 • Bele tehnike
 • Opremanje stana i kuće
 • Računara i računarskih komponenti
 • Mobilnih telefona
 • Auto delova
 • Nameštaja
 • Alata i mašina
 • Turističkih aranžmana
 • Školarina za sve nivoe studija (studije na univerzitetu, kursevi, škole stranih jezika)
 • Medicinske usluge
 • Ostale robe široke potrošnje

Spektar proizvoda koji se mogu kupiti pomoću potrošačkih kredita je širok, pa je najbolje da proverite sa bankom da li postoji mogućnost da dobijete kredit za kupovinu željenog dobra.

Pojedine banke imaju sklopljene ugovore sa prodavcima, na osnovu kojih možete da dobijete kredit u samom objektu, bez odlaska u banku, pa čak i beskamatni kredit.

U slučaju da banka ne nudi namenski potrošački kredit za proizvod ili uslugu koju želite da kupite, postoji mogućnost uzimanja keš kredita, jer banku ne zanima na šta ćete potrošiti novac.

Ko može da dobije potrošački kredit i koji su uslovi?

Potrošački krediti se odobravaju zaposlenim licima i penzionerima. Banke obično traže da je podnosilac zahteva zaposlen kod istog poslodavca već neko vreme. Potrošački krediti za penzionere i zaposlene imaju svhru da povećaju kupovnu moć stanovništva. Za dobijanje potrošačkog kredita potrebno je da imate pozitivnu kreditnu sposobnost.

Dokumenta za potrošački kredit su najčešće:

 • Potvrda o zaposlenju i visini primanja
 • Rešenje o administrativnoj zabrani
 • Profaktura prodavca

Banke mogu ili ne moraju da traže prebacivanje plata, ali su uslovi za klijente banke povoljniji, tj kamata je niža.

Da li postoji potrošački krediti za nezaposlene?

Nezaposleni ne mogu da dobiju namenski potrošački kredit, ali mogu da dobiju keš kredit, pod uslovom da imaju depozit u banci, u maksimalnom iznosu do visine depozita.

Koji iznos se može dobiti preko potrošačkog kredita?

kredit-potrošački-kamata-štednja

Iznosi koji se odobravaju za potrošačke kredite se razlikuju od banke do banke, ali je iznos koji možete dobiti obično od 10-ak hiljada pa i do 1.500.000 dinara

Koji je period otplate potrošačkih kredita?

Period otplate za potrošačke kredite se uglavnom kreće od 6 do 84 meseci, u zavisnosti od iznosa sredstava koji se pozajmljuje.

Dinarski ili devizni potrošački krediti?

Potrošački krediti mogu biti dinarski ili sa valutnom klauzulom, tj u dinarskoj protivrednosti strane valute.

Da li je potrebno učešće?

Za potrošačke kredite u dinarima obično nije potrebno učešće, dok je kod većine banaka za devizne potrošačke kredite potrebno učešće od minimum 30% iznosa profakture.

Da li je potreban žirant za potrošački kredit?

Kada su sredstva obezbeđenja za potrošački kredit u pitanju, banke obično traže blanko menice i administrativnu zabranu, dok učešće žiranta zahtevaju u slučaju niske kreditne sposobnosti tražioca kredita ili ako ne želi da postane klijent banke.

Da li se novac dobija na ruke?

 

Ne. Isplata kod potrošačkih kredita se ne obavlja korisniku kredita, već se obavlja preko virmanskih naloga ili čekova, kako bi se obezbedila kontrola odobrenih sredstava. Što znači da sredstva direktno ležu na račun prodavca.

Koja je kamatna stopa?

potrošački-krediti-račun-otplata

Za dinarske potrošačke kredite, efektivna kamatna stopa se u ovom trenutku kreće oko 15% (niža za klijente banke), dok je za potrošačke kredite sa deviznom klauzulom efektivna kamatna stopa oko 11%.

Kamatna stopa može biti fiksna ili promenljiva, u zavisnosti od perioda otplate. Obično je fiksna do određenog perioda, nakon čega se obračunava promenjliva.

Najpovoljniji potrošački kredit

Koristite naš kalkulator kako biste uporedili ponude banaka i utvrdili koji su potrošački krediti najpovoljniji.