Revolving kreditne kartice – neophodnost ili zabluda

Autor
Objavljeno
Ažurirano

Revolving kreditne kartice su postale moderna pošast savremenog društva, budući da svakome od nas, pre ili kasnije, one zatrebaju kako bismo mogli da izmirimo određene obaveze ili obavimo kupovinu koja prevazilazi našu trenutnu kupovnu moć.

revolving-kartice-za-plaćanje

Probaćemo da u narednom tekstu razjasnimo osnove nedoumice oko revolving kreditne kartice, sve aspekte njenog korišćenja, njene prednosti i mane, koliko vam ona zaista treba, ali naravno uz osvrt i na ostale oblike kreditnih proizvoda.

Osnovni pojmovi koje treba znati za početak

Najkraće rečeno kreditne kartice predstavljaju kredit u malom. Ali pošto želimo da priča bude jasna svima, onda ćemo krenuti od samog pojma kredita u najkraćim crtama, ali i sa ostalim osnovnim pojmovima.

Kredit predstavlja pozajmljenu sumu novca od banke ili neke druge finansijske institucije, koju lice kome je potrebno (zajmoprimac) dobije odjednom na “gomili”, a koju će u nekom dogovorenom roku i pod dogovorenim uslovima vraćati u najčešće jednakim mesečnim ratama.

Taj iznos koju klijent banke dobije odmah za korišćenje će biti uvećan za iznos kamate (to je iznos koji banka dobija za pozajmljeni novac, odnosno to je cena koju klijent plaća banci za njeno odricanje od te pozajmljene sume, a tu je uračunat i rizik samog pozajmljivanja novca)

Kamata se izračunava putem godišnje kamatne stope, brojke koja je izražena u procentima, koji se množi sa osnovim iznosom na godišnjem nivou.

Postoji veliki broj različitih kamatnih stopa koje se koriste u finansijskom poslovanju, ali dve su vam ovde najbitnije :

 • nominalna (NKS) – ona koja predstavlja cenu “golog” kredita, procenat koji pokazuje koliko se plaća po jedinici kredita, obično stoji u ugovoru između klijenata i banke
 • efektivna (EKS) – procenat po kome se zaista obračunava kredit, a u nju pored iznosa NKS ulaze i ostali troškovi banke (obrade, puštanja kredita, godišnje provizije za administriranje kredita i druge troškove u vezi sporednih usluga)

Da biste zaista znali koliko ćete ukupno kamate (para) platiti banci za njene usluge pozajmljivanja novca vama, potrebno je samo pomnožiti iznos rate sa brojem meseci otplate, a od tog iznosa oduzmete iznos koji ste dobili u startu.

Što imate duži period otplate to ćete više kamata vraćati banci, tako da su kraći periodi otplate bolja solucija, ako imate mogućnosti za tako nešto.

Kreditne kartice – kako do njih, koji su limiti

revolving-kartice-za-plaćanje

Kreditne kartice se uglavnom koriste za kupovinu, plaćanje robe i usluga, ali se mogu koristiti i za podizanje gotovine, ako vam ta opcija zatreba.

Kreditne kartice takođe funkcionišu na principu kredita, ali imaju neke svoje posebnosti. One se dobijaju slično kao i krediti, ali se postupak razlikuje od banke do banke.

Postupak uglavnom zna da izgleda ovako : predate papire (potvrda o zaposlenju, poslednje 3 platne liste, poslednja 3 meseca izvoda sa tekućeg računa), date saglasnost za izradu kartice, ali i za povlačenje kreditnog biroa (vaša kreditna istorija u toj i drugim bankama u Srbiji), pa onda sačekate da bankari obrade vaš zahtev i da vas pozovu da potpišete papire, kojih zna da bude prilično, pa se spremite za potpisivanje papira i eventualno menice.

Nakon toga sačekate nekoliko dana da sama kartica bude izrađena (njih rade po ubrzanom principu, za razliku od običnih debitnih kartica) i spremni ste da budete ponosni vlasnik kartice koja može toliko toga dobrog da vam omogući, ali i da vam napravi razne neprijatnosti, ako je ne koristite na pravi način.

Maksimalni limit koji možete dobiti se izračunava tako što se vaš tromesečni prosek zarade pomoži sa 4 (u nekim bankama i manje). Imajte na umu da svi bonusi, regres (osim ako nije redovan svakog meseca) i ostali dodaci koje dobijate redovno uz platu ne računaju u prosek!

Minimalni iznos možete sami da odredite, u zavisnosti od vaših mesečnih potreba, ali ne trebate da ulazite u celu ovu priču zarad samo nekoliko hiljada, već gledajte da to bude upravo onaj iznos koji mesečno ne možete da uštedite, a koji će vam biti dobar oslonac za eventualne hitne kupovine, npr. kućnih aparata ili recimo plaćanja godine na fakultetu.

Kada dobijete kreditnu karticu

Pre nego što se i upustite u celu priču sa bankom, dobro razmislite da li je kreditna kartica jedini način da kupite to što želite. Ukoliko je to zaista neminovnost, onda bar budite dobro informisani u vezi svega i redovno ažurni u plaćanju svojih obaveza.  

Kada posle dobijenog poziva od strane banke, potpisanih papira, sačekanog i dobijenog parčeta plastike krenete u planiranu kupovinu, koja je verovatno i bila osnovni razlog pribaljanja kartice, imajte na umu sledeće informacije.

Svaka kupovina koju obavite, biće plaćena prodavcu tog proizvoda u potpunosti od strane banke, ali vaša plaćanja će biti realizovana na sledeća 2 načina:

 • Celokupan iznos ne podelite na rate, već ih plaćate po određenom minimalnom mesečnom iznosu dok ne otplatite tu kupovinu u celosti.
 • Iznos kupovine podelite na rate, koje u zavisnosti od banke mogu biti od 3 do 24, pa onda za njih platite jednokratnu proviziju zajedno sa prvom ratom i ostale vam budu beskamatne.

Revolving kreditna kartica

Revolving kreditna kartica predstavlja zapravo kreditnu karticu sa limitom, koji se smanji prilikom svake kupovine za iznos kupljenog proizvoda, ali se zato prilikom svake otplaćene rate povećava upravo za taj otplaćeni iznos rate. Zato se i naziva revolving ili “samoobnavljajućikredit.

Ova revolving kreditna kartica vam se daje na period od 3 do 5 godina, u zavisnosti od banke do banke. Nakon isteka tog perioda, možete je obnoviti, ali morate i da ponovite ceo postupak kao i prilikom apliciranja za nju, sa novim papirima od poslodavca, sa novim saglasnostima i novim periodom čekanja za odobrenje. A negde ne morate čak ni to, već samo dođete kada vam bude javljeno, pokupite je i nastavite tamo gde ste bili stali.

Nakon obavljene kupovine, potrebno je da odlučite da li želite da tu kupovinu podelite na rate, a onda u zavisnosti od toga i isplanirate vaše redovne mesečne troškove.

Ono što je bitno napomenuti i što bi trebalo ispoštovati ovde jeste:

 • ne kasnite sa uplatama redovnih mesečnih rata – jer ako zakasnite, može vam se desiti da pored kamate koju već plaćate za kreditnu karticu (ovo važi i za kredit) dobijete i kamate na kašnjenje otplata prethodnih rata u narednom periodu i onda više nećete znati šta plaćate i koliko trebate još da otplatite.
 • Limit vaše kreditne kartice odaberite racionalno – jer iznos koji planirate da uzmite kao limit će ući u vaš kreditni biro u svom punom iznosu, i takav će ostati sve dok ga ne otplatite, pa ćete samim tim imati smanjeni kreditni potencijal.
 • Napomenite šta tačno uplaćujete – dešavalo se da ljudi koji imaju više kreditnih proizvoda kada plaćaju na blagajni ne kažu tačno koju ratu uplaćuju i onda kada dođe rok za naplatu, sistem ne povuče iznos sa tačne kreditne partije. Onda vi mislite platili ste ratu, a za koji mesec saznate da niste i da od tad plaćate penale za to.

Prednosti revolving kartice

Napomenućemo koje su sve prednosti kupovine revolving karticom:

 • Limit možete povećavati redovnim otplatama – jer kako nešto mesečno otplatite, za taj iznos imate veći limit za narednu kupovinu, a to vam dobro dođe za kontinuirane godišnje.
 • Kupovina skupljih stvari da se ne oseti previše – svi koji uzimaju kreditnu karticu (ili kredit) uzimaju je upravo iz razloga da bi finansirali određenu kupovinu koja prevazilazi njihove realne mesečne mogućnosti, pa na ovaj način kupuju neophodne skuplje stvari, a plaćaju ih u ratama koje mogu da priušte mesečnim budžetom.
 • Fleksibilnost – Možeš sam da izabereš način, iznos i tempo otplate, odnosno klijent sam može da odabere na koliko mesečnih rata će otplaćivati svoje obaveze, pa samim tim i odrediti ratu koja mu odgovara, ali i ukoliko ima mogućnosti da ranije otplati svoja dugovanja.

Nedostaci revolving kartice

Naravno, mora da postoje i one manje lepe ili lošije posledice korišćenja revolving kartice, a to su:

 • Ne možete je dobiti ako se nezaposleni – u većini banaka nećete moći dobiti karticu ako ste zaista ili samo formalno nezaposleni, bez obzira što biste vi mogli da otplaćujete svoje rate (pomoći roditelja ili neformalnog posla). Predstavljate banci prevelik rizik.
 • Teško je izaći iz tog začaranog kruga – jednom kada se uđe u ovaj, uglavnom neophodan, začarani krug kredita i plaćanja rata, teško je izaći upravo zbog toga što prilikom otplate određenog proizvoda klijentu preostaje opet puni limit dobijene kartice, a onda se brzo uđe u novu zamku.
 • Neplanirane poteškoće – uplata na pogrešnoj kreditnoj partiji zna da napravi velike komplikacije i značajne dodatne troškove, naročito ako se kasnije otkrije.
 • Troškovi provizije – nažalost za podelu na rate ili njihovo mesečno otplaćivanje bez podele vuče sa sobom troškove kamata koje smo svi unapred spremni da platimo, ali opet iziskuju dodatni trošak.

Primeri korišćenja revolving kartice

revolving-kartice-za-plaćanje

Da bismo vam celu ovu priču još više približili i bolje objasnili, predstavićemo vam na primeru korišćenja kreditne kartice u jednoj od naših top 3 banaka.

Kupili ste proizvod u vrednosti od 60.000 RSD i podelili ste ga na 3 i 6 odnosno 12 rata, a vaša plaćanja u narednom periodu bi izgledala ovako:

 • prvu ratu biste platili narednog meseca i to u iznosu od 5.500 RSD (5.000 sama rata+ 500 kao jednokratna kamata za podelu) – ako ste podelili na 3 ili 6 rate
 • prvu ratu biste platili narednog meseca i to u iznosu od 6.000 RSD (5.000 sama rata+ 1.000 kao jednokratna kamata za podelu) – ako ste podelili na 12 rata
 • svaku ostalu ratu plaćate 5.000 RSD dok ne otplatite

Kupili ste proizvod u vrednosti od 60.000 RSD i niste ga podelili na rate, vaša plaćanja u narednom periodu bi izgledala ovako:

 • otplaćivali biste minimumno obaveznih 500 RSD svakog meseca + zaračunatu kamatu koja bi iznosila 22% na godišnjem nivou ako imate račun u toj banci ili 24% ako nemate otvoren račun kod njih.
 • Iznos kamate je malo teže izračunati, jer to umesto blagajnika radi sam sistem, ali je suština sledeća: iznos preostalog duga * kamata na godišnjem nivou (22% ili 24%) * broja dana od poslednjeg obračuna, pa sve to podeljeno sa 360 (trebalo bi da predstavlja zaokružen broj dana u godini) i dobijate okvirnu cifru.
 • Naravno uvek možete otplati i više, pa samim tim smanjiti vaš dug, a samim tim i kamatu.

Saveti

Nije na odmet ostaviti par saveta, koji vam mogu pomoći ako ih se budete setili na vreme:

 • Ono što bi svakako prvi savet bio, jeste da se proba da se izbegne uzimanje kreditne kartice, koliko god je to moguće.
 • Nakon ovog utopijskog, sledi ozbiljniji: gledajte da što pre otplatite svoj dug, da biste što jeftinije i sa što manjom kamatom prošli.
 • Smislite pitanja unapred – pre samog ulaska u celu priču uvek se dobro raspitajte u banci o svim uslovima, troškovima i ostalim informacijama koji utiču na dinamiku vaše otplate. Možda zvuči dosadno i površno kao roditeljski savet, ali je isto kao i on pun istine, tako da imajte to na umu i sve lepo prečešljajte, a kasnije ćete biti mirniji.
 • Redovno i ažurno izmirujte mesečne obaveze, jer kašnjenje u nekoj od njih će značiti da će one biti zabeležene u vaš kreditni biro, a to je onda problem za dobijanje potencijalnih kreditnih proizvoda (kredit, kreditna kartica, dozvoljeni minus)
 • Poslušajte iskustva drugih – najbolje bi bilo da dobijete savete od ljudi koje poznajte i kojima verujete, ali slobodno iskoristite i prednosti interneta, pa pogledajte i komentare vama nepoznatih  ljudi, a koji su prolazili kroz iste ili slične momente.
 • Verujte instinktu – iako sve deluje da je u redu, a vi imate onaj osećaj da nešto nije u redu, iako ne zna šta tačno: to obično zna da bude dobar predosećaj i tera vas da budete obazriviji.

 

Nadamo se da smo vam ovim tekstom barem malo razjasnili vaše nedoumice i pitanja u vezi revolving kreditnih kartica. Imajte na umu da svaka banka ima neke svoje pojedinosti koje se razlikuju, pa samim tim i ovde postoje odstupanja u pristupu, troškovima, odnosima sa klijentima, brzini izrade ili nečeg drugog.

Zato je najbolje, kao što smo već spomenuli u tekstu, da se dobro informišete u vezi svega pre bilo kakavog početka i ulaska u celu kreditnu priču, bila ona obična ili revolving.