Šta je valutna klauzula i kako utiče na kredit

Autor
Objavljeno
Ažurirano
zastita-od-valutnog-rizika

Valutna klauzula je element ugovora kojim se izbegavaju problemi u isplati izazvane slabljenjem valute, što u praksi podrazumeva da se obaveze svake strane izražavaju u dinarskoj proitvvrednosti određene strane valute (EUR i CHF).

currency-clause-for-loan

Valutna klauzula kod kredita

Kada je reč o kreditu koji se odobrava sa valutnom klauzulom, celokupan iznos duga i mesečni iznor rata se izražava u stranoj valuti, a prilikom isplate ili naplate se preračuava u dinare.

Na primer, odobren vam je kredit sa valutnom klauzulom od 1.000 evra. Na dan isplate sredstava vi dobijate iznos od 1.000 evra proračunat u dinarskoj protivvrednosti. Kao što je pravilo sa isplatom i naplata obaveza se obračunava u dinarskoj protivvrednosti.

Po kojem principu se obračunava vrednost obaveza

Iznos sredstava koji ćete na kraju dobiti od banke, kao i iznos mesečnih rata određen je upotrebom deviznog kursa na dan isplate, tj naplate. Devizni kurs po kojem će se obračunavati može biti prodajni, srednji ili kupovni.

Da vam pojasnimo koristićemo isti primer, znači odobreno vam je 1.000 evra. Recimo da je za obračun obaveza ugovoren srednji devizni kurs, koji na dan isplate iznosi 120 dinara za 1 evro, znači da biste dobili 120.000 dinara.

U slučaju da je ugovoren neki drugi kurs (prodajni ili kupovni) iznos od 1.000 evra treba pomnožiti sa vrednošću kursa na dan isplate.

Međutim, valutni kurs prolazi kroz promene na dnevnom nivou, što znači da mesečne rate mogu da variraju u većem ili manjem iznosu od one koje ste računali u trenutku procene sredstava koje ste u mogućnosti da izdvojite na mesečnom nivou za otplatu kredita.

Ako vaš kredit ima 5 rata, konačan iznos novca koji morate da vratite banci može izgledati ovako.

  1. Prva rata (kurs 1€ = 120) – 120 x 200 = 24.000
  2. Druga rata (kurs 1€ = 122) – 122 x 200 = 24.400
  3. Treća rata (kurs 1€ = 127) – 127 x 200 = 25.400
  4. Četvrta rata (kurs 1€ = 125) – 125 x 200 = 25.000
  5. Peta rata (kurs 1€ = 118) – 118 x 200 = 23.600

Kada saberemo ove iznose dobijamo konačnu cifru od 122.400, što je za 2.400 dinara više od dobijene sume isključivo usled promene vrednosti kursa, ne računajući kamate.

Kao što vidite, iznos mesečne rate kredita indeksiranog u stranoj valuti koji ćete otplaćivati može biti veća ili manja, zavisno od vrednosti kursa na dan uplate.

Naš primer nije naročito realan, jer je obuhvaćen kratak period i zaista su male šanse da kurs prolazi kroz ovakve fluktuacije na mesečnom nivou, ali pruža prikaz šta se može desiti na dugoročnom nivou.

Da li je postoji zaštita od deviznog rizika?

currency-risk-protection

Kada su u pitanju krediti, zaštita od deviznog rizika se ostvaruje jedino ako je vaš izvor prihoda vezan za stranu valutu po kojoj se kredit indeksira.

Ako ne primate platu ili penziju u stranoj valuti, uzimanje dugoročnih kredita indeksiranih u stranoj valuti sa sobom nosi realan rizik, a to su mnogi ljudi osetli na svojoj koži sa kreditima indeksiranim u švajcarskim francima.

Budući da većina građana ne poseduje izvore prihoda vezane za stranu valutu, pre uzimanja kredita je potrebno da znate po kojem kursu se obračunava kredit i da li će vaši trenutni prihodi ili prihodi u budućnosti moći da pokriju varijacije u mesečnim ratama.

Zašto uzeti kredit u stranoj valuti?

Kada upoređujete dinarske i kredite indeksirane u stranoj valuti, prvo što primetite jesu niže kamatne stope za strane valute, a to je i glavna prednost ovih kredita. Manje kamatne stope znače i manji iznos mesečne rate u odnosu na dinarske kredite, ali svakako postoji rizik da izvučete deblji kraj.

Niko vam ne može garantovati kako će se kretati vrednost deviznog kursa za 2, 5 ili 10 godina, ali je mnogo manji rizik kod kredita indeksiranog u stranoj valuti sa periodom otplate od 2 godine, nego kod onog sa rokom otplate od 10 godina.

Treba napomenuti da niža kamatna stopa u momentu sklapanja ugovora ne znači nužno da je ovakav kredit isplatljiviji. Potrebno je u računicu uključiti i period otplate, tj moguću promenu kursa strane valute u tom periodu.

U slučaju da uzimate kredit sa rokom otplate na godinu dana, mnogo je lakše napraviti procenu isplativosti upoređivanjem sa dinarskim.

Ako se odlučite za kredit u stranoj valuti, najbolja opcija je da to bude valuta za koja su vezana vaša primanja, pa se raspitajte da li postoji takva opcija u banci, naročito kada je reč o valutama koje nisu uobičajene kod nas.

Na šta obratiti pažnju kod uzimanja kredita sa stranom valutom

  • Koliko često se menja rata u slučaju varijabilne kamatne stope;
  • Koliki je prodajni i kupovni kurs u određenoj banci, banke ne moraju da se pridržavaju deviznog kursa NBS;
  • Kakva su bila kretanja deviznog kursa valute za koju želite da vežete kredit i koja su predviđanja za naredni period.