Bolji rezultati srpske privrede: Zabeležena dobit preko 3 milijarde evra

Autor
Objavljeno
Ažurirano
rast na grafikonu

Tokom 2017. godine srpska privreda je, prema konačnim finansijskim izveštajima preduzeća predatim Agenciji za privredne registre zabeležila dobit od 3,6 milijardi evra što je približno 436,7 milijardi dinara.

Podaci do kojih su došli autori Makroekonomskih analiza i trendova (MAT) pokazuju da je ovaj rezultat dva puta bolji od onog iz 2016. godine kada je neto dobit privrede iznosila 1,9 milijardi evra.

rast na grafikonu

Jačanje dinara dovelo do plusa u privredi

Najveći doprinos ukupnom pozitivnom rezultatu u odnosu na prethodne godine dali su dobici iz finansiranja. Ako se dobit računa u evrima onda iznosi 4,4 milijarde što je za 4,6 odsto više nego tokom prošle godine, a razlog je jačanje dinara tokom prethodne godine.

Tokom 2015. godine privreda je prvi put u ukupnom zbiru završila u plusu jer je dobit iz poslovanja mogla da nadoknadi gubitak iz finansiranja. U 2016. godini bilo je nešto drugačije jer je minus od kamatnih i kursnih razlika iznosio 984 miliona evra.

Prošle godine ostvareni su finansijski dobici od 294 miliona evra koji se sastoje od 370 miliona evra gubitka po osnovu kamata i 664 miliona evra po osnovu pozitivnih kursnih razlika.

Pad kamatne stope na kredite u privredi

Dobra vest je da su gubici po osnovu kamata prethodne godine smanjeni za 48 odsto u odnosu na 2016. godinu. Prosečna kamatna stopa na kredite u privredi prošle godine pala je na 3,5 odsto.

Rezultati jesu bolji u odnosu na prethodne godine, ali privreda i dalje ima problem sa likvidnošću i kasni sa plaćanjem obaveza, ali i na ovom polju je ostvaren napredak ako se pogledaju rezultati iz 2016. godine kada je neto obrtni fond bio u minusu od 511 milijardi dinara.

Stopa poslovnog dobitka bitan je parametar poslovanja preduzeća zato što pokazuje koliku maksimalnu kamatnu stopu na zaduživanje privreda može da podnese. U obzir su uzeta samo preduzeća koja su ostvarila dobit iz poslovanja prethodne godine, ali ne i ona čiji su troškovi poslovanja veći od prihoda i važe za problematične.