Digitalizacija komora doprinosi modernizaciji privrede

Autor
Objavljeno
Ažurirano

U petak, 14. septembra, održana je sednica Odbora za digitalizaciju Evrokomora (Eurochambres), na kojoj je predsednik PKS, Marko Čadez, naglasio kako je modernizacija usluga komora izuzetno važna, zbog sve većeg procesa digitalizacije privreda u svetu.

Na ovoj konferenciji, koja je bila posvećena zapadnobalkanskim privredama, istaknuto je i kako bi modernizovane komore ovih država bile velike podrške kompanijama da povećaju plasman na inostranim tržištima. Proces modernizacije usluga Privredne komore Srbije, sprovodi se po uzoru na prilagođeni austijski model.

Efikasna modernizacija privrede

Internacionalizacija, koja podrazumeva šire otvaranje svetskog tržišta za domaće privrede, kao i moderno pružanje usluga, ono je čemu se teži prilikom ovog procesa. Cilj modernizacije komorskog sistema je i da se razvije niz usluga koje će omogućiti kompanijama i privrednicima Srbije uspešnije poslovanje.

Privredna komora Srbije lider je u regionu u digitalizaciji svojih usluga i podršci kompanijama, ona je svake godine je sve više modernizovana. Pod modernizacijom se, sem procesa digitalizacije, podrazumeva da komorskim sistemom upravljaju sami privrednici, a Srbija je u ovom polju na zavidnom nivou.

Merenje rezultata rada takođe je bitan deo ovog procesa, jer pokazuje koliko kojoj komori odgovaraju različiti model.

Tokom dva dana, koliko je trajala ova konferencija, učesnici Evropske asocijacije privrednih komora predstavili su svoja iskustva u procesima digitalizacije, a na ovom polju PKS je ostvarila značajan napredak.

Skup je bio i prilika da se komore regiona bolje upoznaju sa mogućnostima i rezultatima korišćenja elektronskih dokumenata, digitalnih platformi za povezivanje kompanija i privreda, sa primenom veštačke inteligencije za rešavanje upita privrednika, sa funkcionisanjem onlajn prodavnica i raznih digitalnih alata (aplikacija) korisnih za privredu.