Dodela bespovratnih sredstava za popularizaciju inovacija i preduzetništva

Autor
Objavljeno
Ažurirano
bespovratna sredstva za inovacije i preduzetništvo

U nameri da podstakne građane da razmišljaju na preduzetnički način, ali i da ih ohrabri da u većoj meri osnivaju svoje inovacione i tehnološke startap kompanije, Republika Srbija je osnovala i realizovala Program za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva. Evo o čemu se zapravo radi i ko može dobiti bespovratna sredstva.

plakat za investicije

U okviru ovog Programa, Kabinet ministra bez portfeljea zaduženog za inovacije i tehnološki razvoj raspisao je javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava koja će iznosti nešto više od 52 miliona dinara.

Šta je cilj ovog Programa?

Krajnji cilj pomenutog Programa je ostvarenje kontinuiranog doprinosa u razvoju održive preduzetničke kulture u Srbiji, ali i rast konkurentnosti Republike Srbije i izgradnja ekonomije zasnovane na inovacijama i znanju.

Naglasak je na jačanju lokalnih i regionalnih inicijativa koje treba da pruže što neposrednije rezultate i doprinesu rastu ekonomske uspešnosti, otvaranju novih radnih mesta i zadržavanju mladih u Republici Srbiji.

novac u rukama

Čemu su namenjena ova sredstva?

Sredstva će se dodeljivati u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći male vrednosti, a sve aktivnosti predviđene Programom moraju biti sprovedene do kraja godine. Sredstva su namenjena sledećim ciljevima:

  • Maksimalan iznos od 26 014 500 dinara namenjen je za planiranje, izradu i sprovođenje promotivne kampanje o značaju razvoja inovacija i inovacionog preduzetništva na nacionalnom i lokalnom nivou
  • Maksimalan iznos od 10 405 800 dinara namenjen je za organizaciju manifestacija koje doprinose promociji i popularizaciji inovacija i inovacionog preduzetništva
  • Maksimalan iznos od 5 000 000 dinara namenjen je za izradu i sprovođenje programa mentorstva i obuka
  • Maksimalan iznos od 5 405 800 dinara namenjen je za izradu i sprovođenje istraživanja o stanju, problemima i perspektivama inovacionog ekosistema u Republici Srbiji
  • Maksimalan iznos od 5 202 900 dinara namenjen je za izradu štampanih i multimedijalnih publikacija koje doprinose promociji i popularizaciji inovacija i preduzetništva

Ko ima pravo na bespovratna sredstva?

Pravo na korišćenje ovih sredstava imaju organizacije koje konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave. Bitno je da ove organizacije svojim iskustvom u predmetnoj oblasti, kao i tehničkim, kadrovskim i ekspertskim kapacitetima, mogu da obezbede uspešnu realizaciju mera za čije sprovođenje su namenjena sredstva iz ovog programa.

Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja konkursa do utroška sredstava opredeljenih Programom.

Pročitajte i druge korisne informacije iz sveta finansija, bankarstva i preduzetništva na sajtu Finolog.