Evro od 117 do 120 RSD i tokom naredne godine

Autor
Objavljeno
Ažurirano
gomila novca

Veoma je teško predvideti kretanje deviznog kursa, ali uprkos tome bankari procenjuju da se domaća valuta neće znatno menjati. Biće stabilna do kraja ove i tokom cele 2019. godine. Takođe, bankari napominju da će dinar na kraju godine pretpeti pritiske zbog veće tražnje za devizama, ali to neće bitno uticati na kurs.

gomila novca

Narodna banka Srbije drži sve pod kontrolom

NBS je od početka ove godine intervenisala neto kupovinom 1.565 miliona evra kako bi smanjila prekomerne kratkoročne oscijalacije kursa dinara u odnosu na evro. Na samo jačanje dinara u ovoj godine najviše su uticali smanjenje javnog duga i niska inflacija, kao i povećan priliv deviza po osnovu turizma i rast kreditne aktivnosti banaka.

I naredne godine, Narodna banka Srbije će pratiti sve faktore iz domaćeg i međunarodnog tržišta koji utiču na kretanje kursa dinara. Ukoliko bude potrebno, postoje određene radnje koje će se preduzeti kako bi se očuvala relativna stabilnost domaće valute i obezbedilo normalno funkcionisanje domaćeg deviznog tržišta.

Potencijalni pritisci krajem godine

Pritisci na slabljenje domaće valute najavljuju se u poslednjem tromesečju. Očekuje se sezonski veća tražnja za devizama, pre svega domaćih preduzeća i uvoznika energenata, što bi moglo da dovede do znatno veće ponude od tražnje, to jest takozvanih deprecijacijskih pritisaka.

Međutim, ne predviđa se velika promena kursa po bilo kom osnovu. Ni sam odnos ponude i tražnje na međubankarskom tržištu ne bi trebalo da prouzrokuje bitne promene kursa do kraja godine. Evro će varirati između 117 i 120 RSD do kraja ove i cele naredne godine.