Niže penzije donele uštedu od 75 milijardi dinara

Autor
Objavljeno
Ažurirano
penzioneri igraju sah

Umanjenje penzija koje je započeto 2014. godine izazvalo je veliko nezadovoljstvo građana Srbije, ali je prema proceni Ministarstva finansija Srbije ta krizna mera dovela do značajne uštede od 75 milijardi dinara.

penzioneri igraju sah

Zakon o privremenom umanjenju penzija neće biti još dugo snazi

U novembru 2014. godine na snagu je stupio Zakon o privremenom uređivanju načina isplate penzija, kojim su sve penzije više od 25 000 dinara umanjene. Ušteda od 75 milijardi dinara je ostvarena od dana stupanja pomenutog zakona na snagu, do kraja 2017. godine.

Prosečna mesečna ušteda u ovom periodu iznosi dve milijarde dinara. Neto iznos isplaćen za penzije nakon umanjenja u 2015. je 490, 2 milijarde dinara, a u 2016. je 492,2 milijarde dinara. Kako je ministar finansija Siniša Mali najavio, ukidanje ovog zakona se može očekivati do kraja godine.  

Ukidanje umanjenja penzija biće potpuno

Prema podacima saopštenim od strane Ministarstva finansija, prošle godine su u periodu od januara do oktobra isplaćene neto penzije u vrednosti od 413, 1 milijardi dinara. Pitanja u vezi sa uštedom koju je donelo umanjenje penzija su jedne od najčešće traženih informacija od javnog značaja od Ministarstva finansija.

Ono što je takođe veoma značajno jeste činjenica da ukidanje Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija neće biti postupak iz nekoliko faza, već će pomenuti zakon biti potpuno ukinut do kraja godine.