Od jula novi Pravilnik o PDV-u

Autor
Objavljeno
Ažurirano
digitron i novac na papiru

U Srbiji je od 1. jula 2018. godine na snagu stupio Pravilnik o PDV-u, povodom čega je Privredna komora Srbije u saradnji sa Poreskom upravom organizovala niz sastanaka predstavnika poslovne zajednice i nadležnih institucija.

Kako su predstavnici Privredne komore Srbije saopštili, cilj ovih sastanaka je bila kvalitetna i pravovremena priprema za primenu ovog podzakonskog akta.

digitron i novac na papiru

Evidencija na osnovu računa o prometu

Kako novi Pravilnik nalaže, tokom perioda od 1. jula 2018. do 30. juna 2019. godine vršiće se postupci provere pravilnosti podataka u Obrascu POPDV. Nadležni organi ovom prilikom neće uzimati u obzir pogrešno iskazane podatke koji ne utiču na iznos obaveze za PDV.

Još jedna stavka koja je razmatrana na pomenutim sastancima jeste pitanje unosa podataka (osnovica za PDV) u Obrazac POPDV po osnovu razgraničenja troškova. S tim u vezi,  uvedene su izvesne promene.

Novina koja se tiče ovog pitanja jeste to da će se sada podaci o prometu dobara i usluga koji je obvezniku PDV-a obavio drugi obveznik PDV-a, ili lice koje nije obveznik PDV, evidentirati na osnovu računa o prometu, tačnije na osnovu drugog dokumenta kojim se dokazuju poslovne promene.

Izmene Pravilnika se neće odnositi na nabavke koje je ostvario obveznik PDV-a, a koji je dužnik za promet drugog obveznika PDV, kao i na iskazivane podataka po osnovu uvoza dobara, plaćenih avansa, izmene osnovice PDV-a.

Određeni predlozi i dalje na razmatranju

Poreska uprava će u narednom periodu i dalje razmatrati neka od predloženih rešenja. Primer su osnovice i PDV za primljene i date avanse, za šta je predloženo da se osnovica i PDV iskazuju po osnovu primljenih avansa i po osnovu storniranja primljenih avansa.

Što se tiče pitanja utvrđivanja i evidentiranja nabavne vrednosti reklamnog materijala bez naknade i poklonima vrednim manje od 2000 dinara, poreski organ smatra da je potrebno da se u okviru PDV evidencije obezbedi posebna evidencija o prometu dobara u skladu sa Zakonom o PDV-u.

Informatička podrška novom Praviliku

Kako je navela Olgica Trajković, načelnik u Sektoru za transformaciju, Poreska uprava je obezbedila informatičku podršku za elektronsko podnošenje obrasca POPDV. Još je u februaru ove godine objavljeno Korisničko uputstvo za iskazivanje podataka u pregledu obračuna, koje je sastavni deo aplikacije.

Tokom jula će na Portalu e-porezi biti postavljena elektronska adresa putem koje će poslovna zajednica moći da se obraća Poreskoj upravi za pomoć i dodatna objašnjenja u vezi sa primenom Pravilnika.