OP obrazac – besplatno preuzimanje

Preuzmite besplatno OP obrazac u PDF formatu koji je pripremljen za popunjavanje putem računara. Overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje se potvrđuju upravo kroz OP obrazac koji se overava kod notara.