OP obrazac – besplatno preuzimanje

Preuzmite besplatno OP obrazac pdf formata koji je pripremljen za popunjavanje putem računara. OP obrazac ili obrazac overenih potpisa lica ovlašćenih za zastupanje je jedan od osnovnih dokumenata svih privrednih društava u Republici Srbiji. Ovaj obrazac se koristi za overu potpisa lica koja su ovlašćena da zastupaju privredno društvo.

Šta je OP obrazac?

OP obrazac je vrsta notarske potvrde koja se dobija kod javnog beležnika ili opštinskog organa nadležnog za overu potpisa. Ova potvrda služi kao dokaz o tome da su potpisi jednog ili više lica ovlašćenih za zastupanje tačni i da su osobe stvarno ovlašćene da predstavljaju privredno društvo.

U okviru njega se nalaze opšti podaci o privrednom društvu i spisak svih lica koja su njegovi zastupnici. Nastaje kada se društvo osnuje, a pre njegove registracije u Agenciji za privredne registre. Takođe, ovo je obavezan deo dokumentacije potrebne za registraciju firme u APR-u i prilikom prve prijave nadležnoj Poreskoj upravi.

Gde se overava OP obrazac?

Procedura overe potpisa se obično sastoji od sledećih koraka:

  1. Popunjavanje OP obrasca: Prvo treba popuniti obrazac svim relevantnim podacima, kao što su naziv privrednog društva, matični broj, podaci o licu ovlašćenom za zastupanje, itd.
  2. Poseta nadležnom organu: Nakon popunjavanja OP obrasca, lice ovlašćeno za zastupanje treba da ode kod nadležnog organa. Uglavnom je potrebno otići u sud ili opštinu sa važećom ličnom kartom ili pasošem (ukoliko je u pitanju strani državljanin).
  3. Overa potpisa: Nakon pregleda i provere podataka, nadležni organ će overiti potpis jednog ili više lica ovlašćenih za zastupanje na OP obrascu. To znači da svaki potpis postaje zvanično priznat i verifikovan. Uobičajeno se ovaj obrazac overava u četiri primerka.

OP obrazac za preduzetnike

Overeni OP obrazac se često koristi kao priloženi dokument uz razne poslovne transakcije, ugovore, zahteve za kredite ili druge pravne radnje koje zahtevaju potvrdu o ovlašćenju lica za zastupanje.

Važno je napomenuti da je postupak overe potpisa regulisan zakonom i propisima Republike Srbije, pa je preporučljivo konsultovati se sa stručnjacima ili relevantnim institucijama kako biste dobili tačne informacije o proceduri overe potpisa u vašem konkretnom slučaju.